Tag: pendidikan xaverian

Menjadikan Dunia Satu Keluaga

Renungan mingguan – Minggu Biasa ke XXIV

PENGAMPUNAN ALLAH TERGANTUNG PADA MANUSIA? Bacaan Pertama: Sir 27: 30-28:9 Bacaan Kedua: Roma 14:7-9 Injil: Matius 18:21-35 Saudara-saudari terkasih, saya sejenak berpikir keras membaca bacaan hari ini, Hari Minggu Biasa XXIV. Dalam bacaan pertama (Sir 27: 30-28:9) saya masih begitu bersyukur atas nasihat dan petunjuk yang mengajak saya untuk senantiasa menjauhkan segala unsur kebencian dari…
Read more

Renungan Mingguan 18 Juni 2023

Bac I Kel 19:2-6a; Mzm 100:2,3,5; Bac II Rm 5:6-11; Panggilan dan Perutusan adalah Rahmat Allah   Rekan-rekan muda, Adik-adik dan Bapa-Ibu sekalian yang dicintai Tuhan, selamat pagi dan selamat hari minggu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Pada hari ini, bacaan-bacaan yang ditawarkan Gereja sangat membantu kita untuk memahami arti akan diri…
Read more

Renungan Mingguan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus 11 Juni 2023

Bacaan Pertama Ulangan 8:2-3,14b-16a Bacaan Kedua 1 Korintus 10:16-17 Bacaan Injil Yohanes 6:51-58 Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia. Yoh 6:56 Pada Hari Minggu ini Gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ini menandakan Gereja menaruh perhatian khusus soal Tubuh dan Darah Kristus. Berbicara…
Read more