Tag: cempaka putih

Menjadikan Dunia Satu Keluaga

http://fraterxaverian.org/blog/2015/06/02/feminisme-dalam-islam/

Feminisme dalam Islam

“Agama Islam adalah agama yang feminis. Di dalamnya terdapat suatu usaha untuk mencapai kesamaan mertabat antara perempuan dan laki-laki.” Melalui teladan Sang Nabi, umat Islam semestinya mampu untuk melihat suatu kesetaraan gender yang sekarang ini kurang begitu diperhatikan. bagaimana tidak? Setiap aturan yang dibuatdengan alasan untuk melindungi kaum perempuan malah membelenggu kaum perempuan dalam mengekspresikan…
Read more

Kekuatan Salib Kristus

“…dan Aku, apabila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepada-Ku.” (Yoh 12:32) Pengorbanan Yesus di salib menarik seluruh kebudayaan, tata negara dan seluruh kehidupan manusia kepada suatu pembaruan. Dengan darahnya, Yesus menyucikan manusia dari dosa. Dengan tubuhnya yang tersalib, Ia menunjukkan cinta-Nya yang penuh kepada manusia. Dengan seluruh diri-Nya, Ia ingin…
Read more

Ekumene: Sebuah Reuni

Menteng-CPR 42, sebuah perjumpaan sederhana nan harmonis atas perayaan Pekan Doa Sedunia membuat suatu kenangan baru yang menguatkan rasa persaudaraan di antara kami. Juga sebuah kebahagiaan dalam perjumpaan kami, komunitas Skolastikat Cempaka Putih dengan Jemaat GPIB-Paulus yang memberikan semangat baru untuk semakin mengembang misi “menjadikan dunia satu keluarga.” Dalam acara tersebut, komunitas Skolastikat dibimbing oleh…
Read more