Category: Renungan Mingguan

Menjadikan Dunia Satu Keluaga

Renungan Mingguan – Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam

Kasih yang Menghidupkan “Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.” Oleh karena kasih, Allah telah menyediakan tempat bagi mereka yang menjalankan ‘kasih yang sama’ bagi sesamanya. Allah telah memberikan kepada manusia kehendak yang bebas untuk memilih, dan sebagai manusia mestinya mempertanggungjawabkan kebebasan itu. Bagaimana harus mempertanggung-jawabkannya?…
Read more

RENUNGAN MINGGUAN – MINGGU BIASA XXXIII

“Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya” Injil yang disediakan oleh Gereja Katolik pada hari ini berbicara tentang talenta. Dalam Injil tersebut, Allah digambarkan sebagai tuan yang memberikan talenta kepada beberapa hambanya secara adil dan bijaksana, dalam arti dia memberi mereka talenta sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Sebagai…
Read more

RENUNGAN MINGGUAN/MINGGU BIASA XXXII

Bertumbuh Menjadi Bijaksana Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kehidupan yang kita terima. Hari ini kita memasuki minggu biasa XXXII dengan tawaran bacaan yang akan menuntun dan meneguhkan iman kita dalam peziarahan hidup di dunia ini. Dalam bacaan Injil yang kita renungkan hari ini mengisahkan tentang lima gadis bijaksana dan lima gadis…
Read more