Setialah dalam Perkara Kecil

Menjadikan Dunia Satu Keluaga

Setialah dalam Perkara Kecil

Dan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan, bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. 16:2 Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya: Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. 16:3 Kata bendahara itu di dalam hatinya: Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. 16:4 Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. 16:5 Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama: Berapakah hutangmu kepada tuanku? 16:6 Jawab orang itu: Seratus tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu: Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga: Lima puluh tempayan. 16:7 Kemudian ia berkata kepada yang kedua: Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu: Seratus pikul gandum. Katanya kepada orang itu: Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain: Delapan puluh pikul.16:8 Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya dari pada anak-anak terang. 16:9 Dan Aku berkata kepadamu: Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi.” 16:10 “Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 16:11 Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? 16:12 Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? 16:13 Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain; atau ia akan setia kepada yang seorang, dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon.

Renungan

Saudara/I, Ibu/bpk yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Yesus dalam injil hari ini mengisahkan sebuah cerita tentang seorang bendahara yang cerdik. Kecerdikan bendahara itu dipuji Yesus sebab ia menggunakan mamon untuk persahabatannya dengan orang lain. Di sini Yesus membenarkan perbuatan bendahara itu sebab ia menggunakan mamon sebagai sarana untuk sesuatu yang lebih berharga, yakni persahabatan.

Yesus mengatakan demikian, “Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.” Menjadi Orang Kristen selalu dalam tegangan antara yang profan dan yang kudus. Kita bukan seperti Buddhisme yang menghindari perkara duniawi, kita justru dipanggil untuk merangkul yang dunia dalam panggilan kita menuju kekudusan. Inilah yang membedakan kita dengan ajaran agama lain. Yesus sendiri meneladani itu, Ia makan dengan orang berdosa, Ia masuk dalam perkara dunia.

Orang Kristen yang baik ialah ia yang juga bisa menerima dunia, tidak menghindari perkara duniawi, sebaliknya menjadikannya kudus. Orang Kristen dipanggil untuk setia pada perkara dunia, bahwa panggilan menjadi kudus justru menjadi konkret dalam peran kita dalam kehidupan nyata di dunia ini. Kita dipanggil untuk membawa Dunia pada Kristus dan Kristus pada dunia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.