Tag: xaverian jakarta

Menjadikan Dunia Satu Keluaga

Renungan Mingguan – Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam

Kasih yang Menghidupkan “Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.” Oleh karena kasih, Allah telah menyediakan tempat bagi mereka yang menjalankan ‘kasih yang sama’ bagi sesamanya. Allah telah memberikan kepada manusia kehendak yang bebas untuk memilih, dan sebagai manusia mestinya mempertanggungjawabkan kebebasan itu. Bagaimana harus mempertanggung-jawabkannya?…
Read more

Renungan Minggu Biasa XXXI

Kita patut bersyukur  pada hari minggu biasa yang ke-XXXI ini, bacaan yang disediakan oleh gereja sangat menarik untuk kita renungkan dan kita lakukan  dalam hidup kita sehari-hari. Mengapa? Karena bacaan-bacaan ini, kalau kita melihat dalam konteks kehidupan kita, sungguh menuntut dari kita sebuah nilai pengorbanan dan kerendahan hati. Akan tetapi, perlu dilihat bahwa pengorbanan yang …
Read more

Renungan Mingguan – Minggu Biasa XXX

Menjadi Teladan Bagi Semua Saudara dan Saudari yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu biasa pekan ke 30. Semoga kita semua, dalam segala aktivitas kehidupan senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kasih. Tema renungan mingguan kali ini mengajak setiap dari kita orang Katolik untuk menjadi teladan bagi semua. Apa artinya menjadi teladan? Dalam bacaan…
Read more