Tag: dialog antaragama

Menjadikan Dunia Satu Keluaga

http://fraterxaverian.org/blog/2015/06/02/feminisme-dalam-islam/

Feminisme dalam Islam

“Agama Islam adalah agama yang feminis. Di dalamnya terdapat suatu usaha untuk mencapai kesamaan mertabat antara perempuan dan laki-laki.” Melalui teladan Sang Nabi, umat Islam semestinya mampu untuk melihat suatu kesetaraan gender yang sekarang ini kurang begitu diperhatikan. bagaimana tidak? Setiap aturan yang dibuatdengan alasan untuk melindungi kaum perempuan malah membelenggu kaum perempuan dalam mengekspresikan…
Read more

Minggu Hari Raya Penampakan Tuhan

“Bintang, Tanda Penyelamatan yang Konkret” Yes. 60:1-6; Mzm. 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ef. 3:2-3a,5-6;Mat. 2:1-12  Dalam injil hari ini, Allah memberi semacam petunjuk arah melalui bintang yang terbit di timur sebagai tanda di mana lahirnya sang Mesias kepada tiga majus. Bintang, dalam konteks ini saya refleksikan sebagai petunjuk dari suatu penyelamatan. Allah memberi petunjuk kepada tiga orang majus supaya mereka…
Read more

Dialog Agama Hindu: Keselamatan dalam Agama Hindu

Cempaka Putih-Wisma Xaverian, dalam acara dialog perdana tahun ajaran 2014/2015, Komunitas Skolastikat Xaverian mengadakan dialog antaragama yang bertema “Mengenal Ajaran Keselamatan dalam Agama Hindu”. Tema ini dipaparkan oleh Bp. Ida Made Sugita. Dalam pemaparannya, beliau menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih, memilih yang baik atau yang buruk, tetapi segala hal yang telah kita…
Read more