Category: Renungan Mingguan

Renungan Minggu Biasa XXX

“Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan.” (Luk.18:14b) Pada perumpamaan  sebelumnya, Yesus menegaskan kepada murid-murid-Nya supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu (Luk.18:1). Kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang cara berdoa yang dilakukan oleh orang Farisi dan pemungut cukai (Luk.18: 9-14). Setelah perumpamaan ini, Yesus memberkati…
Read more

RENUNGAN MINGGU BIASA XXIX

Bac. I Kel. 17:8-13 Bac. II 2 Tim. 3:14, 4:2 Injil Luk. 8:1-8  Doa yang Berpadu dengan Ketekunan Kasih Kristus memampukan kita untuk mengenal-Nya dalam relasi pribadi kita kepada Allah. Sebagaimana yang ditekankan oleh Kristus dalam Luk. 18:1-8, pentingnya doa untuk menumbuhkembangakan Iman kita kepada Allah, Sang Kerahiman itu sendiri. Bahkan, Ia dengan tegas mengatakan…
Read more

Renungan Minggu Biasa XXVIII

“KESADARAN MENDALAMI PERJUMPAAN DENGAN ALLAH” (Bacaan I: 2 Raj, 5: 14-17       Bacaan II: 2 Tim, 8-13       Injil: Luk, 17:11-19) Hari minggu ke XXVIII ini Gereja mengundang seluruh umat Katolik   merenungkan  kisah penyembuhan. Penyembuhan pertama   dialami  oleh Naaman, seorang  panglima  raja Aram,  yang terpandang di  hadapan tuannya,  dan disayangi  sebab  melalui dia Tuhan…
Read more